Steget

Kommentera
"Självständig eller oberoende
du väljer själv vilket du ser.
Men jag är ingen annan är just här
varken mindre eller mer.
Så gör mig inte till något omänskligt
för jag tar och jag ger och jag kommer aldrig sluta att skratta såhär högt, jag är stolt över den jag är"

Steget