Allting går i cirklar och allt man gör påverkar andra. 
Jag måste stå där jag står för att någon annan ska kunna stå någon annanstans. Jag upplever det jag upplever för att någon annan ska kunna uppleva något annat. 
Kanske finns det en mening i allt lidande och kanske är den meningen att lidandet sedan ska leda till något annat.
Fjärilseffekten; en liten till synes obetydlig händelse kan få stora och oförutsägbara effekter någon annanstans.
 
Möjligen är det bara en inre önskan hos mig själv att det ska finnas en mening med all skit som har hänt, eller så är det sanning. Vilketdera spelar inte så stor roll. För det är onekligen en tanke som bär mig framåt. Att i det stora hela kanske det är så här det måste vara för att pusslet i slutändan skall bli det som det är menat att vara. 
Jag är bara en liten bit bland alla andra och jag är för liten för att se hela poängen. 
För marginell för att kunna ha översikt. 
 
Jag kan känna ett lugn i det. Att jag inte behöver veta allt om min egen existens, för att det helt enkelt inte är meningen att det ska vara så. Men jag blir nyfiken. 
För vad finns egentligen bakom vingslagen?
Vad finns där som väntar och vad ska jag göra för att komma rätt, för att påverka på rätt sätt och vad är min del i allt det här?
Det kommer jag inte veta förrän i mitt eget dödsögonblick, när cirkeln sluts och loopen börjar om, ja om ens då det vill säga.
Så det är kanske inte lönt att tänka på, med det är kanske också livets alldeles egna moment 22. Det vi allra helst vill ha svar på i livet är det vi inte vet förrän vi möter döden och då är livets cirkel redan sluten.
 
Många skulle säga att jag grubblar alldeles för mycket, men min enda tanke kring det är följande; 
Kanske är det just det som är poängen. Kanske är det meningen att just jag ska grubbla, att just jag ska sitta här och skriva ner alla tankar och teser kring livets mest elementära och komplexa fenomen. Kanske är det just min inre fjärlis vingslag som någonstans, någon gång ger oförutsedda effekter för någon annan. 
Men det kan ju också bara vara en liten släng av hybris.

Fjärilseffekten.

Svenska Kommentera
Allting går i cirklar och allt man gör påverkar andra. 
Jag måste stå där jag står för att någon annan ska kunna stå någon annanstans. Jag upplever det jag upplever för att någon annan ska kunna uppleva något annat. 
Kanske finns det en mening i allt lidande och kanske är den meningen att lidandet sedan ska leda till något annat.
Fjärilseffekten; en liten till synes obetydlig händelse kan få stora och oförutsägbara effekter någon annanstans.
 
Möjligen är det bara en inre önskan hos mig själv att det ska finnas en mening med all skit som har hänt, eller så är det sanning. Vilketdera spelar inte så stor roll. För det är onekligen en tanke som bär mig framåt. Att i det stora hela kanske det är så här det måste vara för att pusslet i slutändan skall bli det som det är menat att vara. 
Jag är bara en liten bit bland alla andra och jag är för liten för att se hela poängen. 
För marginell för att kunna ha översikt. 
 
Jag kan känna ett lugn i det. Att jag inte behöver veta allt om min egen existens, för att det helt enkelt inte är meningen att det ska vara så. Men jag blir nyfiken. 
För vad finns egentligen bakom vingslagen?
Vad finns där som väntar och vad ska jag göra för att komma rätt, för att påverka på rätt sätt och vad är min del i allt det här?
Det kommer jag inte veta förrän i mitt eget dödsögonblick, när cirkeln sluts och loopen börjar om, ja om ens då det vill säga.
Så det är kanske inte lönt att tänka på, med det är kanske också livets alldeles egna moment 22. Det vi allra helst vill ha svar på i livet är det vi inte vet förrän vi möter döden och då är livets cirkel redan sluten.
 
Många skulle säga att jag grubblar alldeles för mycket, men min enda tanke kring det är följande; 
Kanske är det just det som är poängen. Kanske är det meningen att just jag ska grubbla, att just jag ska sitta här och skriva ner alla tankar och teser kring livets mest elementära och komplexa fenomen. Kanske är det just min inre fjärlis vingslag som någonstans, någon gång ger oförutsedda effekter för någon annan. 
Men det kan ju också bara vara en liten släng av hybris.
'Cause baby you're a firework, come on and show 'em what you're worth."

Firework

Svenska Kommentera
'Cause baby you're a firework, come on and show 'em what you're worth."
"Inbördeskrig här inne, vill du byta"
J. Alander

...

Svenska Kommentera
"Inbördeskrig här inne, vill du byta"
J. Alander