Förändring

Kommentera
 
Ett möte bortom tiden,
i existensens kraft.
En svunnen tid så överskriden
en framtid som vi haft.

En önskan om försoning,
som verklig skulle bli.
Den tar plats uti min boning,
känslan av att vara fri.

Tider skall förändras,
tiden den skall gå,
och människan som skändats,
skall livet återfå.