Bara skalet kvar

Kommentera
Den rättfärdiga är fastställd medan syndaren är blottad.
När rätt är fel och fel är rätt blir skammen oavkortad.
Tusen fingertoppar pekar åt ett och samma håll,
fast på en scen utan ridå, naken i fel roll.

Ty när sår så ymnigt blöda, hjälper ångern ingen.
Kvar står en krossad paria själv i syskonringen.
En kan aldrig vända bakåt, en kan aldrig ändra tiden
En förlåtelse som aldrig fanns, en kedjelänk, avliden.

Skuld kan tynga mer än ansvar för tid som en gång var.
Hellre haft och ha förlorat, än nöjd med skrapet sen stå kvar.
Ångra ja, men aldrig krypa, utan åter upp på benen.
Så låt den som helt står utan skuld, kasta första stenen.