Backad

Kommentera
Jag har känt mig övergiven. Som om Gud glömt av att jag fortfarande finns. Som om mitt tillbakadragande inte bara påverkat min synlighet för människorna här på jorden vars blick jag inte vill finnas i, utan att jag samtidigt byggt ett tak för att begränsa blicken uppifrån. Jag har känt mig osynlig. Borttrollad.

Men så kommer hon, med all sin kraft som för att slå mig på fingrarna och visa att hon visst ser allt jag är och gör. Att jag aldrig är skymd från henne även om hon är skymd från mig. Du finns där och du ser. Jag ska aldrig glömma det igen.

Och tack för att du backar mig.