Tiden

Kommentera
Ett år är blott en hög med sekunder, 
tiden vill vara vår herre men han stör.
Och vi små vill alltid styra alla stunder,
fastän livet bara lever tills det dör.

Besluten jag sägs ta är utan mening,
för de som ser mig ta dem vill mig inte väl.
Ideologisk övertygelse blir blott en försening,
och människan blir ett väsen utan själ.

Dröm blott, uti en värld förutan önskan,
dröm blott, uti en värld förutan sorg.
Dröm om livet som skall sjunka in i glömskan,
och dröm om barnatro som fallit ur sin korg.