Vändningar

Kommentera
Nya portar står nu öppna som förr inte ens synts till,
nu rullar hjulen över vägen där en förut har stått still.
Det sägs att trägen vinner och en vinst det blev till slut,
för en trägen liten fånge har steg för steg nu brutits ut.

Ty den gallerbur inom mig som jag burit med ett tag,
en barlast som ju väger, men den bygger muskler varje dag.
Det sägs att tiden är ett plåster och måhända är det sant,
men det är främst en envis strävan som tar en bort från mörkrets brant.

Aldrig mer ett löfte för så förgänglig glädjen är,
får jag blott en sekund av njutning, ska jag ta den, nu och här.
Stora vågor har fått rulla under en bro mellan nu och då, 
jag känner det inom mig; jag har rest mig, jag kan stå.