Den nya världen

Kommentera
 
Såsom bergen sen kan malas till en hög med små, små sten,
skall historien ge vika inför nya fenomen.
Såsom såren sent skall läkas och bli ärr som tonas ut,
skall livet ock först randas innan det en dag tar slut.

En hopplös insikt tar sin boning uti en kantstött själ,
om att livets enda mening är att ses och ta farväl.
Men en kunskap som skall sippra in i varje por och cell,
att mitt medvetande lever var morgon som var kväll.